SMALL

SMALL står för SMArta Livskraftiga Landsbygder. Projektet syftar till att skapa smarta, attraktiva, livskraftiga och hållbara landsbygder med hjälp av befintlig digital teknik.

SMALL stärker olika aktörers samverkan kring tjänster och innovation och bidrar med forskning kring digital transformation och samverkansmodeller, med betoning på utformning av samt samverkan kring digitala lösningar för livskraftiga landsbygder. Forskningen baseras på planerade samverkanspiloter (ex. digital hubb , digital galleria , mobil arbetsplats, servicebuss etc). Baserat på involverade aktörers behov kommer fler samverkanspiloter att identifieras.  

I projektet vill vi, med hjälp av medskapandeprocesser, identifiera och utveckla olika samverkansformer och modeller för att förändra och stärka den involverade orten och dess företag. Denna samverkan handlar om att dela på resurser (tid, pengar, utrustning, etc.) för att underlätta för aktörer i landsbygd att hänga med i den pågående digitaliseringen.  Primär målgrupp är lokala aktörer som företagare, kommuner, civilsamhället.


PROJEKTMÅL:
- Implementera och utvärdera digitala lösningar
- utveckla samverkansmodeller för digitalisering som är anpassade efter landsbygdens förutsättningar

Samverkanspiloter:
- digtal hubb
- digital galleria
- mobila arbetsplatser
- servicestöd via bokbussar
- ...med fler

HUVUDFINANSIÄRER
Europeiska regional utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, NorrlandsNavet  

PROJEKTLEDARE
Luleå tekniska universitet

PARTER
Näringsliv, föreningar, Hela Sverige ska Leva Västerbotten och ett stort antal kommuner i Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTPERIOD
januari 2023 - december 2025

DigiBy

Vill du veta mer om det tidigare projektet DigiBy? Ladda ner pdf:n nedan.

Om DigiBy.pdf