SMALL - SMArt Livskraftig Landsbygd

SMALL-projektet syftar till att skapa smarta, attraktiva, livskraftiga och hållbara landsbygder med hjälp av befintlig digital teknik.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för våra landsbygder!
Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden.