SMALL - SMArta Livskraftiga Landsbygder

Projektet syftar till att skapa smarta, attraktiva, livskraftiga och hållbara landsbygder i samverkan mellan människor, byar och digital teknik. Vi vill skapa bättre förutsättningar för våra landsbygder! 
Befolkade, aktiva och växande landsbygder bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Därför behöver dessa också få samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden.