Välkommen att kontakta oss!


Marie Nolin, Luleå tekniska universitet,  marie.nolin@associated.ltu.se, 072-526 20 70

Sofie Lundberg Nilsson, Luleå tekniska universitet, sofie.l.nilsson@outlook.com, 076-116 92 42