Piloter

Utveckling av bokbuss till Biblioservicebuss med digitalt stöd till allmänheten


Syfte:
 Stödja och inspirera besökarna på Biblioservicebussen kring digitala kompetensinsatser för att nå en högre digital mognad förutom biblioteksservice i allmänhet.

 Vi utvecklar bokbussarna även mot ett scenario ifall krig eller annan fara skulle uppstå, att vara sambandscentral/skyddspunkt där vi kan nyttja bussarna som värmestugor, sjukstugor, transporter, dela ut förnödenheter mm.

Orter:
 Platser som vi testar eller planerar att testa piloten är i Boden, Gällivare, Luleå, Kiruna och Piteå. Det planeras även för nya bokbussar i Haparanda och Pajala under 2024.

Teknisk utrustning:
 Informationstavlor, förstärkningsantenner, Ipads, skrivare och scannrar, RFID-plattor (för att registrerar utlån).

Digitalt informationsflöde


Syfte: Målet med det digitala informationsflödet är att främja utbytet av service och tjänster samt att stimulera näringslivet och besöksnäringen i pilotorterna. Detta ska uppnås genom att intensifiera samverkan på både lokal och byöverskridande nivå. På pilotorterna kommer samverkan stödjas genom samordnade möten, vilka syftar till att etablera starka nätverk mellan de deltagande orterna.

Orter: Harads, Vuollerim, Norsjö, SlagnäsMoskoselUnbyn/Avan, Gunnarsbyn,
Niemisel

Teknisk utrustning:
 Raspberry Pi 4 med låda, HDMI-sladd, SD-kort samt touchskärmar.

Kontakter: Företag och organisation som vi samarbetar med angående utrustningen är Robert Ilijason, Ubåt AB


Se en instruktionsfilm kring piloten här.

Gemensam byaplattform


Syfte: Förenkla och underlätta användningen av bygdelokaler, samt koordinera tillhandahållandet av service och tjänster genom installation, testning och utvärdering av digitala bokningsplattformar på landsbygder. Målet är att minska administrativa och tekniska kostnader samtidigt som intäkterna och tillgängligheten av service ökar. Detta ska uppnås genom samverkan med lokalbefolkningen, föreningar och företag på orter i Västerbotten och Norrbotten.

Teknisk utrustning: Inkluderar digital bokningsplattform samt digitalt lås, såsom Styrbox och elslutsbleck.

Kontakter: Företag och organisationer som vi samarbetar med angående utrustning och bokningsplattform inkluderar bland annat Honestbox.

Multihubb


Syfte: Stötta och sprida erfarenheter av gamla och nya projekt som startas upp. Sprida piloten genom webinar samt bilda nätverk för att lära av varandra, inspirera och accelerera utvecklingen. Samverkan med andra piloter i SMALL projektet.

Orter: Soutujärvibygden i Gällivare kommun, Slagnäs i Arjeplogs kommun

Digital galleria 


Syftet: Stödja företag som vill samverka genom att dela på kostnader för inloggning, kassasystem eller annan teknisk utrustning. Vi stöttar genom att hitta rätt samverkans- och affärsmodeller samt processledning. Vi kommer att hålla webinar för piloten och starta upp nätverk för medverkande och intressenter.

Orter: Korsträsk i Älvsbyn kommun