Vitvattnet, 28 februari

Välkommen till ett dialogmöte med Workshop! Ett samverkansmöte mellan Övre bygden, Kalix kommun och projektet SMALL. Vi ska diskutera hur man kan utveckla bygden genom samverkan. 

Tema: Nuläge och Framtid - vad har vi och vad vill vi utveckla?

Plats: Stationshuset i Vitvattnet
Datum: Onsdagen den 28 februari 2024
Tid: 18.00-20.00
Anmälan: Vänligen anmäl dig via följande länk
Vi bjuder på fika!