Digital transformation landsbygder

#fulltäckning

Projektet # fulltäckning arbetar för att förhindra digital uteslutning genom att öka mobiltäckningen på landsbygden. Arbetet är centrerat kring landsbygden. Projektet skapa möjligheter för människor att bo och arbeta i hela landet. Det långsiktiga målet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden med tillgång till mobil täckning. Läs mer

Predictive Movement

Predictive Movement syftar till att etablera en digital plattform med affärsmodeller och en uppsättning aktörer för samordnade paket-, brev- och persontransporter.
Läs mer 

#fulltäckning

Projektet # fulltäckning arbetar för att förhindra digital uteslutning genom att öka mobiltäckningen på landsbygden.

Läs mer

5G för vård och omsorg i Övre Norrland

Projektets övergripande mål är att göra Övre Norrland till en av de naturliga innovationsmiljöerna för att utveckla och testa lösningar inom 5G för vård och omsorg, med 5G testmiljöer i Storuman, Övertorneå, Skellefteå och Luleå.
Läs mer 

NorrlandsNavet

NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige. Centret drivs av Luleå tekniska universitet och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, och kommer att under åtta år fokusera på utvecklingen av små och medelstora företag i regionen. 
Läs mer