Webinar: Civilsamhället - en motor i samhällsomvandlingen


Datum: Tisdagen den 4 juni, 2024, kl. 18.30-20.30

Plats: Online

Anmälan: Anmäl dig till mötet här


Välkommen till detta webbinarium som undersöker hur civilsamhället kan vara en drivkraft för samhällsutvecklingen. Under mötet kommer vi att utforska vikten av lokalt deltagande i de tidiga stadierna av samhällsprocesser. Dessutom kommer vi att diskutera hur civilsamhället bidrar till att skapa arbetstillfällen och företag, samt vilka utmaningar och möjligheter som innovationsprocesser i byar kan innebära.


Under mötet kommer vi att prata om:

  • Hur Luleå tekniska universitets projekt SMALL (SMArt Livskraftig Landsbygd) använder digital teknik och aktörssamverkan för att skapa innovativa lösningar och öppna innovationsprocesser.
  • På vilket sätt den lokala bordtennisklubben genom entreprenörskap, framsynthet och samarbete genererat över 100 miljoner i investeringsmedel till byn Docksta.
  • Hur lokalsamhällets tidiga delaktighet i processplanering vid översiktsplaner, små investeringar och stora infrastrukturprojekt har utvecklats i X-ing Gävleborgs projekt Förädlingsmackapären och Förankrad i Med och Motvind.
  •  Vi kommer också att utforska hur unga människor kan spela en betydande roll för utvecklingen i sina lokalsamhällen. Ungdomar från Brändön kommer att delta och dela med sig av sina erfarenheter och insikter.


Medverkande:

  • Luleå tekniska universitets projekt SMALL (SMArt Livskraftig Landsbygd)
  • Hela Sverige ska leva nätverket Halva Sverige
  • Norrlandsförbundet
  • Docksta bordtennisklubb
  • Förankrad i Med och Motvind
  • Förädlingsmackapären