Välkommen till webbinariet: 
Beredskap i samverkan - Goda exempel


Missade du detta webinar? Kolla på inspelningen här

Datum: Måndagen den 6 maj, 2024
Tid: kl. 18:30–19:30
Plats: Onlinemöte via Teams

Anmäl dig till mötet här

Under mötet kommer vi att inspirera och informera om beredskap i samverkan genom goda exempel. MSB uppmanar alla att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar. För att kunna möta de utmaningar som är pågående och reella, liksom en oförutsägbar framtid, behöver beredskap finnas i alla de sammanhang vi lever våra liv. Under mötet kommer vi att berätta om hur bokbussar kan öka Sveriges beredskap samt hur byastugor kan vara en del av beredskapsplanerna.


AGENDA

18.30–18.35 Välkommen 
Sofie Lundberg Nilsson, Luleå tekniska universitet

18.35–18.50 Buss i beredskap: Biblioteksbussarnas roll i totalförsvaret

Marina Eklund, utvecklingsledare, Digitala bibliotekstjänster, Region Norrbotten

I händelse av kris eller krig kan bokbussar spela en avgörande roll. Genom att förbereda och utrusta bokbussarna kan våra mobila bibliotek bli viktiga resurser för samhället när det verkligen behövs.

18.50–19.05 Civilsamhället i beredskap: Byastugor som beredskapsnod
Karin Hansson, ordförande, Tjappsåive byastugeförening

Karin kommer att berätta om hur dom arbetar för att utveckla sin byastuga till att även tjäna som en beredskapsnod.

19.05–19.10 Bygdegården: Ett nav vid kris
Cecilia Sandström, Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett nytt material om beredskap i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Det handlar om att planera och stärka bygdens förmåga att klara av en kris i vardagen, samt att minska oron i en utmanade tid.


19.10–19.15 Svenska Lottakåren: Inspel och kommentarer 
Anna Katz, Uppdrags- och utbildningsstrateg, Svenska Lottakåren


19.15–19.30 Diskussion om hur vi stärker vår beredskap

Arrangör för mötet är projektet SMALL; Smarta livskraftiga landsbygder, finansierat av Europeiska regional utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten och NorrlandsNavet. Läs mer om projektet här. Eventet är en del av kampanjen Europa i min region 2024.