Piloter

Just nu jobbar vi med följande piloter:

Mötesplats
Vi utvärderar en lösning för att enkelt kunna distribuera information från projektet, byar, kommuner m.fl. till varandra. Detta inkluderar en stor datorskärm med tillhörande utrustning. Vi har nu monterade skärmar i Soutujärvi (Digidel Centret), Morjärv (offline för närvarande), Kalix (Visningsrum Kalix), Niemisel (Nära Dej butiken), Moskosel (Digitala lanthandeln), Unbyn (Unbyn/Avan Servicepunkt ekonomiska förening UNEK), Gunnarsbyn (Gunnarsbyns lanthandel) och Muodoslompolo. Vi använder Playipps mjukvarulösning där projektet informerar om sin verksamhet på 1/4 av skärmen och respektive by ansvarar för innehållet på resterande delar.

Vi har även startat upp en ny pilot med touchskärmar och testar en ny plattform/app som heter Geztio. Vårt område sträcker sig över fyra kommuner (Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk och Boden) och Arvidsjaurs kommun står helt och hållet för kostnaderna för denna pilot i sina pilot byar.  Byar som har eller kommer att ha touchskärm inkluderar: Harads, Vuollerim, Arjeplog by, Slagnäs, Moskosel och Glommersträsk.


Digitala paketboxar
För att erbjuda möjligheter för utlämning av paket/varor utanför butikernas ordinarie öppettider så genomför vi en pilot för utlämningsboxar med kodlås som man kan öppna dygnet runt. Projektet har köpt in operatörsoberoende digitala paketboxar från Renz. Boxarna finns på plats och har kopplats upp på nätet. Susanns lanthandel i Muodslomplolo är via DigiBy-projektet med och testar paketboxar.

Digitalt stöd i Bokbuss
Detta är ett samarbete med Biblioteket kring att tillhandahålla IT-stöd via bokbussarna.
Ett av DigiBys pilotprojekt är att successivt utveckla länets bokbussar till att tillhandahålla digitalt stöd. På länets vägar rullar idag sju bokbussar som varje vecka möter massor av låntagare i norrbottniska byar. Pilotprojektets målsättning är att man, förutom att låna böcker, ska kunna ställa frågor om hur man använder sin mobiltelefon, surfplatta eller dator. Man ska också kunna få hjälp med att ladda ner en app eller få veta hur ett säkert lösenord på Internet ska se ut. Planen är att man, förutom bibliotekspersonalen, även ska ha möjlighet att möta andra aktörer som kan ge stöd när det gäller att utveckla digital delaktighet och kunskap. Både nybörjare och vana digitala användare är välkomna och naturligtvis är alla tjänster kostnadsfria. DigiBy startar under hösten med bokbussen i Piteå men har ambitionen att utvidga piloten till att även gälla fler bokbussar i Norrbotten.


Digitala lås på lanthandel
Vi tittar på en lösning där man med elektroniskt lås och digital betalning medför att man kan handla utanför ordinarie öppettider.
Moskosel: Vi har provat ett digitalt lås sedan årsskiftet 2020 i Moskosel på den obemannade digitala butiken som finns där. Man kan logga in på två sätt, BankID eller en digital nyckel ”tagg” som man kvitterar ut i servicepunkten Navet. Det har fungerat bra, de som loggar in oberoende av vilket sätt man väljer säger vi undersökningar att det är enkelt att logga in. Man har valt inloggnings sätt för att man tycker att det är enklast. Slututvärdering av piloten görs under december 2021.
Muodoslompolo:   Här tittar vi även på att kunna logga in med kod samt möjligheten att kunna sammankoppla koden man får i samband med paketutlämning med det digitala låset.
Arjeplog:
Med start i november 2021 testar vi inloggning med konto/kreditkort och svenskt BankID. Framöver hoppas vi kunna erbjuda inloggning även med finskt och norskt BankID. 
Vi ser över möjligheterna att logga in även för de som ej är svenska medborgare.

RörLa - Samordnade transporter
Här för vi dialog med några projekt och planerar att med dem göra gemensamma tester.
RörLa bygger på Predictive Movement, som syftar till att etablera en konkurrensneutral digital plattform för samordnade gods- och persontransporter på glesbygden. Läs mer om RörLa här: https://www.ltu.se/centres/cdt/Projekt/Pagaende-projekt/RorLa-Rorliga-Landsbygder-1.213322 

Inom ramen för projektet har vi bland annat bett studenter designa en app, en prototyp av hur Predictive Movement hade kunnat se ut och fungera. Nedan finns några länkar till exempel på deras arbete. Detta var en del av kursen "Interaktion och Mobilitet".
https://www.figma.com/proto/SXIso31XtlDJ1AsHzM81Jj/Grupp-7?node-id=37%3A47&scaling=scale-down&am...  
 https://www.figma.com/proto/PJMlSpDp8ojkzXhgy912bw/Case-uppgift%2C-applikation?node-id=0%3A2&sca...


Digital tidning
Detta är ett samarbeta med Norrbotten Media med att ersätta papperstidningen med digital variant.
Inom DigiBy studerar vi här speciellt hur den digitala lösningen påverkar oss och vilka lärdomar man kan dra av detta. Under våren 2020 genomfördes sex intervjuer, fyra med personer som antog erbjudandet från Norr Media AB, om en iPad och enbart digital tidning, två med personer som inte antog detsamma. Intervjuerna skedde efter förändringen om tidningsutdelning (sent på eftermiddagen tillsammans med post och lördagstidningen på måndag) för att försöka fånga hur denna förändring uppfattas av byborna. Vi försöker få till ytterligare några intervjuer i höst 2020 och när detta är genomfört ska piloten utvärderas och sammanfattas. Vi återkommer med resultatet när fler intervjuer genomförts.
Här finns en rapporten från Digital tidning: http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1501175&dswid=-293
 

Digitala service hubbar
En första hubb finns i Muodoslompolo och konceptet kommer i ett nästa steg föras vidare till Korpilombolo.
Med digital hubb menar vi en arbetsplats med arbetsstationer för uthyrning, mötesplats och co working space. Pajala kommun har bekostat två arbetsplatser med datorer på Servicepunkter* och låter personal jobba därifrån, kommunens projektledare arbetar vidare med konceptet för att starta upp en hubb i Korpilombolo (Digiby tar inga kostnader i denna hub, bara kompetensutveckling).  Platsoberoende arbete har visat sig fungera bra nu under Corona pandemin. Fördelar med digitala hubbar är att det bidrar till landsbygdsutveckling, inte minst i byarna. Den här typen av service efterfrågas allt mer och kommer att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare samt möjliggöra för företagsetableringar och boende i hela kommunen. En digital arbetsplats kan nyttjas av den kommunanställda men även olika företag och kommunmedborgare kan nyttja servicen.  Att erbjuda digitala arbetsplatser ute i byarna minskar pendlingsavståndet för dom anställda och kan i sin tur bidra till deras välmående då arbetsdagarna blir kortare. Vi som kommun kommer närmare våra medborgare, brukare och företagare. 

* Med servicepunkt menar vi här en lokal med personalresurs där medborgaren får upplysningar, vägledning, rådgivning, kan boka tider, göra administrativa förberedelser etc. Medborgaren har även tillgång till självservice.


Digitala minibutiker

Digitala minibutiker testar vi i samverkan med Hela Sverige ska Leva. Vi kommer att digitalisera små ca 10 m2 vagnar och servicepunkter. Vi inleder samverkan med drivmedelsstationer för att se om det går att utveckla möjligheter med olika serviceslag i anslutning till dessa.


Några av piloterna sker i samarbeten med andra parter.