Piloter

Just nu jobbar vi med följande piloter:

Mötesplats
Vi utvärderar en lösning för att enkelt kunna distribuera information från projektet, byar, kommuner m.fl. till varandra. Detta inkluderar en stor datorskärm med tillhörande utrustning. Vi har nu monterade skärmar i Soutujärvi (Digidel Centret), Morjärv (offline för närvarande), Kalix (Visningsrum Kalix), Niemisel (Nära Dej butiken), Moskosel (Digitala lanthandeln), Unbyn (Unbyn/Avan Servicepunkt ekonomiska förening UNEK) och Gunnarsbyn (Gunnarsbyns lanthandel) och planerar för ytterligare ett antal installationer. Vi använder Playipps mjukvarulösning där projektet informerar om sin verksamhet på 1/4 av skärmen och respektive by ansvarar för innehållet på resterande delar.

Digitala paketboxar
För att erbjuda möjligheter för utlämning av paket/varor utanför butikernas ordinarie öppettider så genomför vi en pilot för utlämningsboxar med kodlås som man kan öppna dygnet runt. Projektet har köpt in operatörsoberoende digitala paketboxar från Renz. Boxarna finns på plats och har kopplats upp på nätet. Susanns lanthandel i Muodslomplolo är via DigiBy-projektet med och testar paketboxar

Bokbussar ska bli DigidelCentra
Detta är ett samarbete med Biblioteket kring att tillhandahålla IT-stöd via bokbussarna.
Ett av DigiBys pilotprojekt är att successivt utveckla länets bokbussar till att bli ”rullande DigidelCentra”. På länets vägar rullar idag sju bokbussar som varje vecka möter massor av låntagare i norrbottniska byar. Pilotprojektets målsättning är att man, förutom att låna böcker, ska kunna ställa frågor om hur man använder sin mobiltelefon, surfplatta eller dator. Man ska också kunna få hjälp med att ladda ner en app eller få veta hur ett säkert lösenord på Internet ska se ut. Planen är att man, förutom bibliotekspersonalen, även ska ha möjlighet att möta andra aktörer som kan ge stöd när det gäller att utveckla digital delaktighet och kunskap. Både nybörjare och vana digitala användare är välkomna och naturligtvis är alla tjänster kostnadsfria. DigiBy startar under hösten med bokbussen i Piteå men har ambitionen att utvidga piloten till att även gälla fler bokbussar i Norrbotten.


Digital butik
Vi tittar på en lösning där man med elektroniskt lås och digital betalning medför att man kan handla utanför ordinarie öppettider.
Vi har provat ett digitalt lås sedan årsskiftet i Moskosel på den obemannade digitala butiken som finns där. Man kan logga in på två sätt, BankID eller en digital nyckel ”tagg” som man kvitterar ut i servicepunkten Navet. Det har fungerat bra, de som loggar in oberoende av vilket sätt man väljer säger vi undersökningar att det är enkelt att logga in. Man har valt inloggningssätt för att man tycker att det är enklast.

Samordnade transporter
Här för vi dialog med några projekt och planerar att med dem senare i projektet göra gemensamma tester.
Arbetet fortsätter för fullt med Predictive Movement som syftar till att etablera en konkurrensneutral digital plattform för samordnade paket-, brev- och persontransporter på glesbygden. Läs mer om projektet Predictive Movement här: https://www.ltu.se/centres/cdt/Projekt/Pagaende-projekt/Predictive-Movement-1.194299

Digital tidning
Detta är ett samarbeta med Norrbotten Media med att ersätta papperstidningen med digital variant.
Inom DigiBy studerar vi här speciellt hur den digitala lösningen påverkar oss och vilka lärdomar man kan dra av detta. Under våren 2020 genomfördes sex intervjuer, fyra med personer som antog erbjudandet från Norr Media AB, om en iPad och enbart digital tidning, två med personer som inte antog detsamma. Intervjuerna skedde efter förändringen om tidningsutdelning (sent på eftermiddagen tillsammans med post och lördagstidningen på måndag) för att försöka fånga hur denna förändring uppfattas av byborna. Vi försöker få till ytterligare några intervjuer i höst 2020 och när detta är genomfört ska piloten utvärderas och sammanfattas. Vi återkommer med resultatet när fler intervjuer genomförts.
Här finns en rapporten från Digital tidning: http://ltu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1501175&dswid=-293
 
Några av piloterna sker i samarbeten med andra parter.