Staffan Lundberg, Roine Karlsson, Arne Gylling och Johanna Lindberg medverkar i projektet.

Välkommen att kontakta oss!

Arne Gylling
Projektledare, Luleå tekniska universitet
Telefon: 070 530 33 39
E-post: Arne.Gylling@ltu.se

Staffan Lundberg
Digitaliseringskoordinator, Region Norrbotten
Telefon: 072 206 20 08
E-post: staffan.lundberg@norrbotten.se